Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Collega's aan het woord

‘Verschillende masters bedienen…’ – Een gesprek met Doris Abitzsch

… in een gebruiksvriendelijke online omgeving.

Doris Abitzsch heeft FeedbackFruits ingezet om studenten actief de colleges te laten voorbereiden.

Doris gaf afgelopen collegejaar twee taal specifieke vakken die door studenten uit de meertalige masters ‘Interculturele communicatie’  ‘Taal, mens en maatschappij’ en ’Educatie en communicatie’ worden gevolgd. De studenten zijn vanuit verschillende perspectieven bezig met het vak. Zo zaten er in één van de vakken studenten die later in het onderwijs willen gaan werken. Zij hebben te maken met leerlingen die met het ontwikkelen van hun eigen identiteit bezig zijn. De taak van de docent is om zicht te krijgen op de bijdrage van zijn schoolvak op deze identiteitsontwikkeling. Terwijl de studenten uit de andere masters, die geen docent worden, aan de slag gaan met hoe identiteit in Duitstalige landen beschreven en gedeconstrueerd kan worden.

Doris vond dat zij de studenten niet allemaal goed kon bedienen. Ze zocht een omgeving waarin ze hen zelf, vanuit hun eigen perspectief, met de stof aan de slag kon laten gaan. Ze vond deze omgeving in FeedbackFruits. De omgeving sprak haar aan omdat deze er mooi uitziet en gebruiksvriendelijk is. Bovendien gaat Doris graag de uitdaging aan om een nieuwe omgeving uit te proberen.

De opzet

Het vak Kultur und Vermittlung werd gevolgd door 13 studenten
Het vak Sprache und Kultur door 5 studenten.

 

Doris liet de studenten actief aan de slag gaan met de stof door zowel begripsvragen te stellen als ook concrete instructies te geven:

  • Welke vragen heb je bij de stof?
  • Verbind deze theorie aan de uitwerking van ….
  • Hoe hangt dit begrip samen met de theorie  van … In hoeverre verschillen beide perspectieven van elkaar?
  • Leg uit aan de andere groep, vanuit jouw invalshoek. Noem voorbeelden uit de praktijk.
  • Plaats dit vooraf aan het college op FeedbackFruits.

Op deze manier hoefden deze vragen niet tijdens het beperkt aantal college-uren (4 uur)  besproken te worden. De college-uren konden daardoor gebruikt worden om de diepte in te gaan. In de cursus met 5 studenten is dit beter gelukt. De grote cursus vond eerst plaats, voor deze studenten was het de eerste cursus en Doris moest zelf ook nog feeling krijgen met FeedbackFruits.

Uiteindelijk is Doris tevreden over FeedbackFruits. Studenten worden gedwongen met teksten aan de slag te gaan, meer dan alleen lezen. Je kunt in FeedbackFruits makkelijk verwijzen naar andere teksten. Ook kunnen studenten eigen teksten uploaden en van commentaar voorzien. FeedbackFruits ziet er mooi uit, het is gebruiksvriendelijk omdat het erg intuïtief is. Je kunt makkelijk video’s integreren. Vervolgens kunnen studenten precies aangeven over welk deel van de video (zelfs op de seconde) zij een vraag hebben.

Je kunt als docent en student goed zien waar iemand iets aangepast of toegevoegd heeft. Door steeds naar FeedbackFruits te verwijzen hoef je als docent niet allerlei mails te beantwoorden. Alles zit in één omgeving.

Het gebruik van FeedbackFruits levert tijd op voor de docent, omdat het makkelijk werkt en er niet veel geklikt hoeft te worden. Het zou mooi zijn als je per student kunt zien wat hij of zij gedaan heeft.

In versie 2.0 kan bovenstaande wel. Deze komt na de zomer van 2016 beschikbaar.

Doris gaat FeedbackFruits nu ook inzetten bij de premaster educatie, waar afstandsleren ge-pilot wordt.

Lees meer over FeedbackFruits op de Educate-it UU site