Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Stimuleren zelfstudie door online tools bij de Master Applied Ethics

Looptijd:
01 May 2016 - 31 Dec 2017
Projectleider:
Jan Vorstenbosch & Mariette v/d Hoven

Omschrijving:

De Master Applied Ethics gaat in vernieuwde vorm van twee contactmomenten per week per cursus naar 1 contactmoment. Om te voorkomen dat studenten gaan pieken rond het contactmoment, wordt begeleide zelfstudie aangeboden.

Een pilot wordt gedraaid bij de cursus “Methods & Tools in Practical Philosophy”: dit is een nieuwe cursus waarin ‘hands-on’ vaardigheden worden geleerd (leren schrijven voor een breder publiek, adviezen leren schrijven voor stakeholders). Per week wordt een ‘thuisopdracht’ mee gegeven naast de eventuele literatuur ter voorbereiding op de colleges. Die thuisopdracht dient maandag ingeleverd te worden (college is donderdag).

Doel:

Studenten op zinvolle wijze met de stof en elkaar, via online tool(s) te stimuleren op gespreide momenten in de week met de cursus bezig te zijn.

Resultaat:

Elke student doet intensief met de cursus mee, studenten geven aan gespreider met de stof bezig te zijn en opdrachten worden als zinvolle voor- of nabereiding ervaren.

Back