Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Pilot met de tool Revisely voor het geven van feedback op schrijfproducten

Looptijd:
01 May 2016 - 01 Dec 2017
Projectleider:
Leo Lentz

Omschrijving:

Leo Lentz is projectleider in het universitaire USO project ‘Taalvaardigheid van de UU student‘. Met als doel het niveau van schrijven van studenten op niveau brengen en houden dmv de inzet van e-learning. Hetgeen in de e-learning aan bod komt kan tevens gebruikt worden in de feedback die gedurende de studie aan studenten wordt gegeven.
In de facultaire USO bij de opleiding Nederlands gaat ge-pilot worden met Revisely, een online feedbacktool. Het zou mooi zijn als de e-learning voor taalvaardigheid en de feedback in Revisely uiteindelijk gekoppeld kunnen worden.
Ook wordt elders in de faculteit met Revisely ge-pilot. De ervaringen brengen we bij elkaar en we proberen een bredere groep docenten enthousiast te maken.

Doel:

Inzet van Revisely heeft als doel dat docenten een tool hebben waarmee zij gemakkelijk, deels geautomatiseerd en gelijksoortige feedback kunnen geven op schrijfproducten.

Resultaat:

Een versie van Revisely die bruikbaar is voor het verzorgen van feedback bij Nederlands en de andere talen. Disseminatie en het leggen van connecties met andere cursussen waarin Revisely ook gebruikt kan worden.

Back