Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Meer goed opgeleide leraren in de schooltalen

Omschrijving:

Looptijd: eind 2015 t/m 2017
Projectleider: Peter Coopmans, directeur Educatie Geesteswetenschappen

In de faculteit wordt binnen diverse moderne talen opleidingen (Nederlands, Duits en Frans) geëxperimenteerd met het opzetten van een ‘blended’ programma voor premaster studenten. Aanleiding hiervoor is dat de universitaire moderne-talenopleidingen aantrekkelijker willen worden voor werkende docenten en/of HBO-afgestudeerden die een (verdere) carrière in het onderwijs ambiëren.

De ambitie van het ministerie van OCW is om meer academisch opgeleide docenten voor de klas te hebben. HBO-opgeleide docenten die een baan in het onderwijs hebben en een academische eerstegraads bevoegdheid willen halen, moeten in de regel eerst een premaster programma doorlopen op de universiteit. In de huidige context houdt dit in dat zij ‘aanschuiven’ bij cursussen binnen de reguliere bachelor programma’s die in de regel overdag plaatsvinden, met vaak drie contactmomenten in de week. Een baan in het onderwijs valt hier slecht mee te combineren. Het aanbieden van een premaster programma in een ‘blended’ vorm maakt het volgen ervan aantrekkelijker voor docenten met een baan of andere situatie die het volgen van een dagopleiding niet toestaan. Immers, in een blended opzet kunnen onderdelen voor een aanzienlijk deel onafhankelijk van tijd en plaats worden uitgevoerd. De contactmomenten worden zo gekozen dat ze  vroeg in het jaar bekend zijn, zodat er in de planning rekening mee gehouden kan worden.

Er wordt gewerkt aan een aanbod van ’onderwijsmodules op de terreinen van de Duitse, Franse en Nederlandse taalkunde en letterkunde en indien van toepassing taalbeheersing. Het plan is om deze niet alleen in te zetten voor schakelprogramma’s naar de educatieve masters van de UU, maar op landelijk niveau aan te bieden, waar andere faculteiten gebruik van kunnen maken.

In dit project, dat gefinancierd wordt door het Regieorgaan Geesteswetenschappen, werken docenten van Geesteswetenschappen samen met docenten van de Open Universiteit. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Peter Coopmans (directeur Educatie Geestwetenschappen) en  de afzonderlijke docenten die bij dit project zijn betrokken: Doris Abitzsch (Duits), Feike Dietz en Eddy Ruys (Nederlands), Bert Le Bruyn (Frans). Uitbreiding naar de schoolvakken Engels en Geschiedenis staat op de rol.

Back