Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Inzet in het onderwijs van theaterdramaturgie database

Looptijd:
01 May 2016 - 31 Dec 2017
Projectleider:
Liesbeth Groot Nibbelink

Omschrijving:

Omzetten en verder vullen van de database theaterdramaturgie zodat deze in het onderwijs gebruikt kan worden. Ontwikkelen van opdrachten waarbij studenten aan de slag gaan met inhoud uit de database.

Doel:

Inhoud van de database toegankelijk maken en zorgen dat studenten met de inhoud aan de slag gaan en de inhoud van de database ook later in hun studie of daarna weten te vinden/gebruiken.

Resultaat:

Gebruik van de theaterdramaturgiedatabase in het onderwijs bij MCW.

Back