Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

ICT bij eerstejaars Bachelorvak Wijsgerige Ethiek

Looptijd:
01 May 2016 - 31 Dec 2017
Projectleider:
Iris Loosman

Omschrijving:

In dit project gaat het om het digitaal ondersteunen van vaardigheden onderwijs in de bachelor van Filosofie. Er wordt met docenten overlegd over de momenten waarop deze middelen ingezet moeten worden. Zo worden momenten in de cursus aangewezen waarop structureel aandacht besteed wordt aan bepaalde vaardigheden, en hierbij ondersteunend materiaal ontwikkeld. Dit materiaal wordt duidelijk gestructureerd in een map in Blackboard. De in te zetten tools sluiten aan bij de doelen, dus er wordt zorgvuldig overwogen welke tool zich voor welk doeleinde leent. Bijv. bij ‘Het lezen van een filosofische tekst’ wordt eerst een YouTube filmpje bekeken, ter introductie, en daarna een schermopname met uitleg en ‘live annotatie’ door de docent, ter illustratie.

 

Doel:

Digitaal ondersteunen van vaardighedenonderwijs (specifiek bij lezen, herkennen van argumentatiestructuur en schrijven van samenvattingen).

Resultaat:

Wij zijn tevreden als we gedurende dit blok bepaalde methoden hebben gevonden en geïmplementeerd die daadwerkelijk door studenten gebruikt worden en door hen als nuttig worden beschouwd.

Back