Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Digitale presentatie van LAS scripties: studenten digitale presentatievaardigheden leren

Looptijd:
01 May 2016 - 01 Dec 2017
Projectleider:
Florentine Sterk

Omschrijving:

Studenten Liberal Arts and Sciences (LAS) te leren om op effectieve wijze hun onderzoeksresultaten inzichtelijk te maken voor een relevant (en breed) publiek, visueel of op papier. Tot nu toe is binnen LAS gewerkt met wetenschappelijke posterpresentaties. Deze posters zijn echter alleen relevant als het te bereiken publiek grotendeels bestaat uit wetenschappers.

Doel:

Meer specifiek is het doel om studenten

  • zich bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om hun onderzoeksresultaten te presenteren aan een publiek dat niet per se het standaard academische publiek is;
  • de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor wetenschapscommunicatie/het bereiken van een breder publiek;
  • een beargumenteerde keuze te kunnen laten maken voor een bepaalde vorm van communicatie;
  • aan te sporen gebruik te maken van hun creativiteit.

Resultaat:

Dat studenten weten op welke manier zij de skills die ze hebben opgedaan (tijdens hun opleiding) kunnen inzetten om een product neer te zetten dat gericht is op een specifiek gekozen doelgroep, en de inhoud van hun onderzoek op een voor deze doelgroep passende manier kunnen overbrengen/inzichtelijk kunnen maken.

Back