Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Nieuwsberichten

Facultair USO project ‘ICT en Onderwijs’ vastgesteld

Het facultaire USO project ‘ICT en onderwijs binnen de GW: stimulans tot het gebruik van digitale tools en blended learning’ is vastgesteld door het Faculteitsbestuur. In dit plan staan meer dan 13 pilotprojecten verdeeld over de Schools opgenomen. Elk project dient doorgegeven te worden aan een collega binnen de faculteit, zodat kennis en aanpak gedeeld worden. Docenten krijgen een deel van hun tijd vergoed in dit project.