Logo Utrecht University

Educate-it at Humanities

Innovate your courses with Educate-it Humanities!

Educate-it at Humanities

Wij ondersteunen om je onderwijs verder te brengen!

Educate-it Geesteswetenschappen ondersteunt docenten hun onderwijs te innoveren en blended te maken door het aanbieden van persoonlijke uitleg, het faciliteren van ICT tools (in nauwe samenwerking met het UU-brede programma Educate-it) en trainingen. Door de integratie van online onderwijs en contactonderwijs kan ICT een functionele bijdrage leveren aan kwaliteit van onderwijs, zoals meer studentparticipatie en waardevolle input voor de docent. Het uitwisselen van de ervaringen en ideeën van de docenten moet uiteindelijk zorgen voor meer kennisdeling in de faculteit.