Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Waarom het inzetten van E-lectures?

  • Verdieping onderwijs: de student bereidt thuis voor d.m.v. aangeboden e-lectures en verdiept het geleerde in contactmomenten met de docent (als coach)
  • Vergroting motivatie: studenten worden (nog meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (anytime, anyplace)
  • Kwaliteitsverbetering onderwijs: gedurende het kijken van E-lectures kunnen learning analytics van studenten verzameld worden. Aan de hand van deze gegevens kan achterhaald worden waar studenten extra uitleg over willen.
  • Vergroting toegankelijkheid (onderwijs)materiaal: opnames kunnen door docenten gedeeld en hergebruikt worden binnen cursussen, curriculum, UU breed en daarbuiten. Zo maakt men optimaal gebruik van bestaande kennis (binnen en buiten de UU).