Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Ervaringen met E-lectures

De inzet van e-lectures bij de faculteit Geesteswetenschappen is niet nieuw. Al aan een aantal jaar zijn er verschillende collegereeksen via de dienst Lecturenet opgenomen en aan studenten aangeboden. In het project e-lectures, voorloper van Educate-it, zijn een aantal pilots uitgevoerd waarin de inzet van video’s op verschillende manieren zijn uitgeprobeerd.

Christian Lange

E-lectures - Christian Lange

Departement: F&R
Cursus: Mohammed in heden en verleden

Christian Lange heeft enkele kennisclips opgenomen bij de cursus ‘Mohammed in heden en verleden’ om vragen van studenten dieper te beantwoorden en eventuele moeilijke onderwerpen nog een keer te behandelen. In de colleges was er zo meer tijd om dieper in te gaan op de stof.

Kennisclips E-mail Christian Lange

Laurens Ham

Departement: TLC
Cursus: Schrijverschap als ondernemerschap

Laurens Ham heeft één kennisclip opgenomen voor de mastercursus Schrijverschap als ondernemerschap. In deze cursus werden lijnen getrokken tussen drie letterkundige periodes (middeleeuwen, vroegmoderne tijd, moderne tijd); om één van de bijeenkomsten niet te vol te maken, presenteerde Laurens zijn informatie in de vorm van een kennisclip. De studenten waren enthousiast, en voor volgend jaar worden er wellicht meer van zulke clips opgenomen in de cursus.

Kennisclips E-mail Laurens Ham

 

 

Meer ideeën opdoen?

MEER ERVARINGEN COLLEGA’S AAN HET WOORD