Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Tijdspad & procedure e-assessment

Voor docenten van Geesteswetenschappen die voor het eerst willen gaan toetsen met Remindo staat hieronder een kort tijdspad met de belangrijkste deadlines.

Voor docenten die al eerder hebben getoetst is de intake met de key-user in principe niet nodig, via de e-mail kunnen dan de rechten worden aangevraagd. De rest van het tijdspad blijft hetzelfde. Ook voor formatieve toetsen geldt onderstaande tijdspad, geef deze zo snel mogelijk door aan de key-user (Onderwijssecretariaat speelt hier geen rol in als er geen Chromebooks worden gebruikt)

Deadline Actie docent Actie key-user
uiterlijk 4 weken voor toetsafname Docent geeft de toets (herkansing/inzagemoment) door aan het Onderwijssecretariaat om te roosteren.

Docent geeft ook door of er koptelefoons/groot scherm (slechtzienden) nodig zijn.

Mail het Onderwijssecretariaat GW

Na bevestiging dat de zaal geroosterd is neemt de docent contact op met de key-user (Michiel Fleerkate) om een intake te plannen.

Mail de key-user GW

week 4 tot 1 voor toetsafname Docent maakt vragen in de itembank van Remindo. Key-user koppelt de docent aan de itembank.
Docent creëert de toets(matrijs) in Remindo.

(zie “naamgeving” onderaan voor de naamgeving van de toets(matrijs), hier zitten strenge regels aan verbonden)

Key-user koppelt de docenten die moeten nakijken aan de opleiding en kandidatenlijst.
Check de supportsite van Remindo
uiterlijk 1 week voor toetsafname Toets moet uiterlijk 1 week voor afname helemaal klaar zijn ivm de OSIRIS koppeling om studenten toe te voegen. (zie noot 1 & 2)  
week van toetsafname Laatste instellingen van het toetsmoment (de toets) kunnen worden doorgevoerd. (zie noot 3)
Toetsafname

Naamgeving

 • ‘Soort toets’ is “tentamen”, “hertentamen”, “oefentoets”, “oefeningen”, etc.
 • [jjjj-mm-dd] is jaar, maand en dag, dus bijv. 2017-01-26 oftewel 26 januari 2017.
  • Jaar wordt uitgedrukt in 4 cijfers
  • Eventueel is er ruimte om na ‘soort toets’ extra informatie te zetten, bijvoorbeeld “– groep 1”. Dit wordt echter afgeraden en is meestal niet nodig.

 

Voorbeeld:

Noten

 1. De toetsmatrijs moet een week van te voren minimaal 1 vraag bevatten, zodat de studenten aan het toetsmoment (de toets) kunnen  worden toegevoegd. In de week voor de toetsafname kan de inhoud van de toets eventueel nog worden aangepast. Spreek met de key-user af wat de precieze deadline en werkwijze is.
  Als er gebruik wordt gemaakt van een BRON-matrijs moeten de vragen aan de BRON worden toegevoegd en moet 1 week van tevoren de toetsmatrijs van de BRON worden gemaakt.
 2. De studenten die ingeschreven staan bij de cursus in Osiris worden door middel van een koppeling aan het toetsmoment (de toets) toegevoegd.
  Een week voor de toetsafname draait deze koppeling voor het laatst!
 3. Instellingen kunnen worden aangepast in de week voor de toets afname. Hierbij gaat het om:
  • Extra tijd instellen
  • Correctierondes

Links voor meer informatie

Tijdspadhttps://educate-it-gw.sites.uu.nl/e-assessment/tijdspad-procedure-e-assessment/
Beheeromgeving = http://uu.remindotoetsmanager.nl
Afnameomgeving = http://uu.remindotoets.nl
Supportsite = http://remindo-support.sites.uu.nl